Monday, June 05, 2006

Om gyttja

djupt i gyttjan
bor min barndom

djupt i gyttjan
slingrar sanningens svans

djupt i gyttjan
saliga förlösning