Wednesday, July 26, 2006

Om det sig bör och vidare att förmedla

Jag kommer i vad som nedan har beskrivits försöka redogöra för de brister i sammanhang som tillgodogjorts, nej, det fel uttryckt, vad jag avser är att beaktta utan att förringa de samband som i mångas ögon fortsätter påverka de yttre faktorer som, nej, det är fel uttryckt, vad jag vill säga är att oavsett vad man i vidare sammanhang har pekat ut som väsentligt för att få en samlad bild av det som uttryckligen, nej, det är fel uttryckt, vad jag avser är precis det jag vill säga, varken mer eller mindre, vilket kan sammanfattas för att ge en helhetsbild av situationen som den ter sig för den som har ett gängse perspektiv utifrån sociala och politiska faktorer som så till vida, nej, det är fel uttryckt, det var som själve fan, ja, det är huvudet på spiken, det var som själve fan, själve, högst densamme, fan i sig, eller Horn-Pelle eller Satan eller Hin Håle eller Den Onde eller Stor-Fan i Hällvätte och hela hans följe av smådjävlar, stordjävlar, fetdjävlar, smaldjävlar, skitdjävlar, snordjävlar, slemdjävlar, vardjävlar.

Som själve fan var det.