Tuesday, May 02, 2006

Om slem

lövslem
jordslem
maskslem
fågelslem och snigelslem
lerslem
fuktslem
grönslem och brunslem
livsslem och dödsslem
bubblande, gurglande, jäsande slem
pyrande, surnande, stickande slem
kravlande, ålande, krängande slem

Välkommen hem.

No comments: