Tuesday, March 07, 2006

Om tappar

Färdiga att falla från en frusen hängränna

Genomborra händer och fötter
Genomborra våra bländade ögon
Genomborra vår värkande sida
där vattnet sipprar ut.

Södervägg är Golgata i mars

No comments: